More Website Templates @ Templates.com!

Menu:

 • O nas Informacja o naszej firmie.
 • Chwilówki Definicja, koszty, przykłady.
 • Krok po kroku Co zrobić aby skorzytać z oferty?
 • Wniosek on-line Wnoski on-line dla klientów z Poznania i okolic oraz dla klintów z całej Polski.
 • Pozostała ofertaKredyty gotówkowe, konsolidacje, pożyczki dla firm, kredyty bez zdolności.
 • Kontakt Adres placówki, numery telefonów, współpraca.

INFORMACJE:

 • 28 Pażdzienik, 2014Zadawaj pytania odnośnie kredytów na nowym forum kredytowym www.forum-kredytowe.eu
 • 30 Czerwiec, 2014Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną www.
 • 10 Maj, 2014Nowość !!! Dodaliśmy do strony porównywarkę chwilówek.
 • 2 Styczeń, 2014Dostępna oferta darmowych chwilówek, pierwsza kwota 0%, szukaj na naszej stronie.

O nas       Strona Warszawa chwilówki na dowód - kredyty, pożyczki, jest przeznaczona dla osób, które chcą w szybki i dogodny sposób uzyskać cenne informacje o ofercie pozabankowej na naszym rynku. Kozrzystając z naszego portalu dowiesz się co to jest chwilówka? Jakie są koszty? Jak zawnioskować o chwilówkę? Na naszej stronie znajdziesz porównywarke oferty pozabanakowej, która prezentuje propozycje kredytów do 5 000 zł. na 15, 30 oraz 60 dni lub do 6 m-cy.Portal Warszawa chwilówki na dowód - został stworzony przez naszych ludzi specjalnie dla Państwa, aby jasno i przejrzyście przedstawić oferte konkurencyjną do bankowej. Mogą Państwo skorzytać z pomocy naszych pracowników przy wyborze najbardziej odpowiadającej dla Państwa oferty. Nasi Doradcy Kredytowi posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w wielu bankach, współpracujac z instytucjami finansowymi, a także dzięki licznym szkoleniom popratym certyfikatami.Pamiętaj czas to pieniądz !!! Na szukanie najbardziej odpowiadającego dla Pańswta oferty kredytowej mogą Państwo stracić od 1 tygodnia nawet do 1 miesiąca, możliwe że w tym czasie nie traficie na propozycję, która by wam odpowiadała. Wybierając nas, jako doradcę poświęcicie na to maksymalnie 15 min.Forum kredytowe

Chces się dowiedzieć wiecej? Masz pytania odnośnie kredytów? Skorzystaj z forum kredytowego, zaloguj się i zapytaj doradców kredytowych lub doświadczonych forumowiczów o szczegóły. wejdź na forum-kredytowe.eu


Nasza oferta

 • Pożyczki pozabankoweKredyty chwilówki, pożyczki bez BIK, bez zdolności, na dowód.
 • Kredyty gotówkowePożyczki bankowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty hipoteczne, pozyczki na oświadczenie.
 • Kredyty dla firmKredyty na oświadczenie do 10 000, pożyczki dla dział. gosp. od 3 m-cy, Kredyty inwestycyjne.
Aby złożyć wniosek lub uzyskać dodatkowe informacje, wyślij sms o treści: KOD.DOM na numer: 7355
( Koszt SMS-a to 3 zł netto, oddzwonimy w ciągu 1 h. )


Dodaj Stronę | Top Strony | Katalog seo | |


Szczegółowe zagadnienia z UMOWY OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH.
Na przykładzie firmy REGITA Sp. z o.o. www.sms365.pl

Koszty pożyczki i zagadania związane z przedłużeniem dla 15 dni


RRSO (%) – Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania

* stopa oprocentowania jest zależna od stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i nie może być wyższa niż jej czterokrotność

** kwota dostępna przy drugiej pożyczce *** kwota dostępna przy trzeciej pożyczce i kolejnych **** kwota dostępna przy czwartej pożyczce i kolejnych ***** kwota dostępna przy piątej pożyczce i kolejnych


Koszty pożyczki i zagadania związane z przedłużeniem dla 30 dni


RRSO (%) – Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania

* stopa oprocentowania jest zależna od stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i nie może być wyższa niż jej czterokrotność

** kwota dostępna przy drugiej pożyczce *** kwota dostępna przy trzeciej pożyczce i kolejnych **** kwota dostępna przy czwartej lpożyczce i kolejnych ***** kwota dostępna przy piątej pożyczce i kolejnych


Odpowiedzialność stron

7. Odpowiedzialność stron.

7.1. Pożyczkobiorca zapewnia, że wszystkie dane, które udostępnił Pożyczkodawcy są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody związanej z udzieleniem nieprawdziwych informacji.

7.2. Pożyczkodawca monituje terminowość spłat pożyczek. Pożyczkodawca w przypadku nieterminowej spłaty kwoty Pożyczki bądź innych należności związanych z udzieleniem Pożyczki, o których mowa w Umowie, wysyła Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty.

7.2.1. W przypadku opóźnienia w spłacie udzielonej Pożyczki lub w zapłacie Raty Miesięcznej Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty: a) kwoty Pożyczki, b) prowizji za udzielenie Pożyczki, c) prowizji za korzystanie z Pożyczki, d) składki na ubezpieczenie za okres na który została udzielona Pożyczka oraz za okres opóźnienia w spłacie Pożyczki, e) kwoty 15,00 zł (piętnaście złotych) za pierwsze wezwanie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od Dnia Spłaty Pożyczki; kwoty 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za drugie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 20 dni od Dnia Spłaty Pożyczki.

7.2.2. Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich. Kosztem dochodzenia tychże należności zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

7.2.3. Po spełnieniu przesłanek z art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 lub art. 17 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy InfoMonitorowi Biurze Informacji Gospodarczej S.A.

7.3. W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może dochodzić zapłaty Kwoty do spłaty na drodze sądowej, co dodatkowo narazi Pożyczkobiorcę na dodatkowe koszty. Pożyczkobiorca ponosi wszystkie koszty związane z egzekucją długu.

7.4. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę Pożyczki i zażądać od Pożyczkobiorcy wcześniejszego dokonania zapłaty wymienionych w Umowie Pożyczki należności, jeżeli:

7.4.1. W przypadku Pożyczki udzielonej na okres 15 lub 30 dni - Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą udzielonej Pożyczki o ponad 12 (dwanaście) dni; opóźnienie oznacza brak spłaty Pożyczki w terminie określonym w Umowie Pożyczki lub Rachunku; 7.4.2. Pożyczkobiorca udzielił Pożyczkodawcy nieprawdziwych informacji o sobie; 7.4.3. przeciwko Pożyczkobiorcy toczą się postępowania sądowe o zapłatę bądź postępowania egzekucyjne.

7.5. Jeżeli Pożyczkodawca rozwiąże Umowę Pożyczki w trybie przewidzianym w ust. 7.4. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązuje się na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy zapłacić Pożyczkodawcy wszystkie kwoty pieniężne wynikające z niniejszej Umowy tj. a) prowizję za udzielenie Pożyczki, b) kwotę Pożyczki, c) prowizję za korzystanie z Pożyczki za okres na który została udzielona, d) składki na ubezpieczenie za okres na który została udzielona Pożyczka oraz za okres opóźnienia w spłacie Pożyczki, z zastrzeżeniem, że składka nie może zostać naliczona za okres dłuższy niż 120 dni od dnia spłaty Pożyczki, e) kwoty 15,00 zł (piętnaście złotych) za pierwsze wezwanie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od Dnia Spłaty Pożyczki; kwoty 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za drugie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 20 dni od Dnia Spłaty Pożyczki.

7.6. Strony są zwolnione z wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki, jeżeli wykonanie zobowiązań odwleka się z powodu okoliczności siły wyższej, tj. okoliczności nadzwyczajnych, których Strony nie mogły przewidzieć, lub, nawet jeżeli mogły przewidzieć, nie było możliwości im zapobiec. Okoliczności siły wyższej nie zwalniają Strony z obowiązku podjęcia wszelkich kroków w celu ich likwidacji i Strony winny wznowić wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, natychmiast po ustąpieniu okoliczności siły wyższej.

7.7 Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.

Pożyczki pozabankowe nie są rejestrowane w BIK, dlatego też nie wpływają na zdolność kredytową w bankach.

Wzór pełnej umowy ...kliknij...